brillo@brillo.cz +420 602 536 462

Dodáváme systémová i nesystémová řešení v hliníku, oceli a skle, vnější i vnitřní. Zejména se jedná o prosklené fasády a rámové konstrukce z hliníku, vč. blokových fasád, různé zavěšované fasády z bondů, tahokovů atp. vč. souvisejících podkonstrukcí. Realizujeme terčové zavěšování skel. Součástí našich dodávek jsou dveře s automatickými pohony. Nabízené konstrukce jsme schopni dodat i jako požární uzávěr.


Vzhledem ke složitosti vývoje trhu, kterou procházíme akcentujeme péči o inkaso našich dobře realizovaných služeb.


Vzhledem k šíři našeho profesního záběru si ponecháváme k řešení projekční a realizační část projektů s tím, že samotnou výrobní část díla zadáváme u netypových řešení vždy technologicky a personálně špičkově vybaveným dílnám v regionu, u systémových řešení úzce spolupracujeme s firmou Metalplast-stolarka a Doto Polska.