brillo@brillo.cz +420 602 536 462

Cook Point CEITEC

Informace o projektu

  • Brno, 2014
  • • Rámové konstrukce
  • • Rastrové fasády
  • • Požární uzávěry
  • • Světlíky
  • • Karusel
  • • Motorické pohony