brillo@brillo.cz +420 602 536 462

Nemocnice Třebíč

Informace o projektu

  • Třebíč, 2017
  • Rámové konstrukce, rastrové fasády, spojovací koridory, vnitřní dveře a požární uzávěry, motorické pohony