brillo@brillo.cz +420 602 536 462

BD Zelené město Jarov

Informace o projektu

  • Praha, 2018
  • • Rámové konstrukce
  • • Rastrové fasády


Výstavba souboru sedmi bytových domů o šesti, resp. sedmi NP vždy s rozšířeným podzemním podlažím a garážovými stáními.